Tel.: 571 269 955 e-mail: mffishing@wp.pl

Jesteś tutaj: Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka Prywatności i Polityka „Cookies”

Dane Osobowe, Klauzula informacyjna

1.      Akceptacja Regulaminu podczas rejestracji (założenia konta) w Sklepie Internetowym lub podczas złożenia Zamówienia jest równoznaczna z udzieleniem przez Klienta zgody na przetwarzanie danych zawartych formularzu rejestracji lub w formularzu złożenia Zamówienia w celu i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

2.      Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów jest Masfish Marcin Półtorak z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy:04-133), ul. Łukowska 15/157, zwany dalej: Administratorem.

3.      Dane osobowe Klientów zbierane są przez Administratora w celu prawidłowej realizacji zamówienia/umowy.

4.      Klient ma pełne prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych przekazanych Administratorowi oraz do ich poprawiania,

5.      Podanie danych osobowych przez Klientów ma charakter dobrowolny, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości złożenia zamówienia/zawarcia umowy.

6.      Dane osobowe Klientów przetwarzane są w niezbędnym zakresie, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Dane osobowe, które są zbierane przez Administratora to: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu.

7.      Państwa dane przetwarzane będą na następującej podstawie prawnej:

a)      art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO, w celu podjęcia działań dotyczących realizacji oraz wykonania umowy sprzedaży i wynikających z niej obowiązków;

b)      art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadnionego interesu Administratora, w celu dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;

c)      art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie odrębnej zgody, w celu przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi telefonicznej (na wskazany numer telefonu), na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail) lub na wskazany adres (drogą listową).

8.      Klient posiada prawo do:

a)      dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;

b)      sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne;

c)      żądania od Administratora usunięcia danych;

d)      żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;

e)      przenoszenia danych, czy prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;

f)       wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora;

g)      prawo do wniesienia skargi do polskiego organy nadzorczego lub organu nadzorczego innego Państwa Członkowskiego UE, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO;

h)      cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);

9.      Dane osobowe klientów przechowywane są nie dłużej niż przez okres określony w powszechnie obowiązujących przepisów prawa, tj. przez okres trwania gwarancji, a po jego upływie przez okres niezbędny do: obsługi reklamacji, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, wypełnienia obowiązku prawnego Administratora wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych.

 Przekazywanie danych

1.      W celu wykonania umowy Administrator przekazuje Państwa dane firmie kurierskiej zajmującej się dostawą, o ile jest to niezbędne do doręczenia zamówionych towarów. Zależnie od tego, którego dostawcę usług płatniczych Państwo wybiorą w procesie zamówienia, celem realizacji płatności przekazujemy zgromadzone w tym celu dane płatnicze do instytucji kredytowej obsługującej płatność i ewentualnie do wybranego przez nas lub przez Państwa dostawcy usług płatniczych. Niektórzy dostawcy usług płatniczych gromadzą dane samodzielnie, jeżeli założą Państwo u nich konto. W takich przypadkach należy w ramach zamówienia zalogować się u dostawcy usług płatniczych podając swoje dane dostępowe. Obowiązuje wówczas również polityka prywatności danego dostawcy usług płatniczych.

Przekazywanie danych firmie kurierskiej

1.      Jeśli udzielą nam Państwo na to w trakcie lub po złożeniu zamówienia swojej wyraźnej zgody, przekażemy na tej podstawie Państwa adres e-mail i numer telefonu wybranej firmie kurierskiej, aby mogła się ona skontaktować z Państwem przed dostarczeniem zamówienia, celem awizowania lub uzgodnienia dostawy.

2.      Powyższa zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta poprzez wysłanie Administratorowi stosownej wiadomości na nasz adres kontaktowy. Po wycofaniu zgody usuniemy podane w tym celu przez Państwa dane.

3.      Firmy kurierskie z którymi współpracujemy:

a)    DPD Polska Sp. z o.o.

ul. Mineralna 15

02-274 Warszawa

b) Poczta Polska SA

ul. Rodziny Hiszpańskich 8
00-940 Warszawa

Polityka Cookies i innych podobnych technologii 

1.      Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2.      Pliki „cookies”wykorzystywane są do zapamiętywania informacji związanych z danym użytkownikiem, który nawet po wyłączeniu komputera i ponownym wejściu na stronę internetową jest rozpoznawany, a wszystkie informacje związane z nim, wcześniej zapisane w cookies mogą zostać powrotnie wywołane. 

3.      Stosujemy 2 rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

4.      Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).                 

 

DARMOWA DOSTAWA

Przy zakupie od 200zł, darmowa dostawa.

 

WYSYŁKA W 24H

Wysyłki realizowane są do 24 godzin.

 

BEZPIECZNE PŁATNOŚCI

on-line